• Horeca-adviesbureau
  for-ward
  management in gastvrijheid
 • Horeca-adviesbureau
  for-ward
  management in gastvrijheid
 • Horeca-adviesbureau
  for-ward
  management in gastvrijheid

Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met For-ward.

Gebruik van persoonsgegevens
For-ward kan persoonsgegevens van u verkrijgen, doordat u gebruik maakt van de website of diensten van For-ward en/of omdat u deze bijvoorbeeld zelf bij het invullen van een contact- of offerteformulier op de website aan For-ward verstrekt. Bij opgave van deze gegevens is het duidelijk dat ze aan ons worden verstrekt om ze te verwerken.

For-ward zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of als dit op grond van de wet is toegestaan.

Welke persoonsgegevens?
Bij For-ward kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

    Uw voor- en achternaam
    Uw adresgegevens
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres


Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Doeleinden van gebruik.
Waarom heeft For-ward deze gegevens nodig?

For-ward verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan For-ward uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of dienst, doorgaans bestaande uit horeca-advies.

Uitwisselen van gegevens
For-ward gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of afgenomen dienst die met met u is aangegaan of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
For-ward zal dus ook géén gegevens verstrekken aan derde partijen voor direct marketing doeleinden.

Cookies
Op de website horeca-adviesburo.nl wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Dit, om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken. Zo worden bijvoorbeeld cookies gebruikt om te onthouden of u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies.

Daarnaast worden door derden (zoals bijv. Google Analytics) cookies gebruikt om het websitebezoek in kaart te brengen. Deze worden met uw toestemming geplaatst, zodat we de werking van onze website kunnen optimaliseren. For-ward kan met deze cookies bijvoorbeeld bijhouden hoe u onze website heeft gevonden en welke delen van onze website u heeft bezocht

For-ward geeft aan Google of andere partijen géén toestemming om via horeca-adviesburo.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. Dit kunt u doen door hiervoor een verzoek te sturen naar info@horeca-adviesburo.nl, via het contactformulier of telefonisch via +31 (0)6 53 20 60 47. For-ward zal dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van uw gegevens

For-ward neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. horeca-adviesburo.nl is voorzien van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. For-ward zorgt er voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door For-ward verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met For-ward op via info@horeca-adviesburo.nl.


Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
For-ward behoudt zich het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.